mardi 31 mai 2016

lundi 30 mai 2016

dimanche 29 mai 2016

samedi 28 mai 2016

vendredi 27 mai 2016

27/05/2016

group picture! photo de groupe!

jeudi 26 mai 2016

26/05/2016

5.000 today! 5.000 aujourd'hui!

mardi 24 mai 2016

24/05/2016

on the back, me! au fond, moi!

lundi 23 mai 2016

samedi 21 mai 2016

21/05/2016

Vais voir ma banquière, gonna see the banker.

vendredi 20 mai 2016

20/05/2016

Without hands, sans les mains!

jeudi 19 mai 2016

mercredi 18 mai 2016

18/05/2016

JB behind, derrière!

mardi 17 mai 2016

lundi 16 mai 2016

16/05/2016

Colza: a classical picture of 9:09AM: une photo classique de 09h09!

dimanche 15 mai 2016

15/05/2016

Normandy is green, la normandie est verte!

samedi 14 mai 2016

vendredi 13 mai 2016

mercredi 11 mai 2016

11/05/2016

Still/encore à Milan.

mardi 10 mai 2016

10/09/2016

Love Hostel Madama, best hotel in Milan! J'adore cet hotel, hostel Madama à Milan.

lundi 9 mai 2016

09/05/2016

In metro in Milano, dans le métro à Milan.

dimanche 8 mai 2016

samedi 7 mai 2016

07/05/2016

In love in Venezia, amoureux à Venise.

vendredi 6 mai 2016

jeudi 5 mai 2016

mercredi 4 mai 2016

04/05/2016

Last day before long weekend, dernier jour avant un long weekend.

mardi 3 mai 2016

lundi 2 mai 2016

02/05/2016

4976th posts for 09h09, soon 5000th! 4976ème post pour 09h09, bientôt 5.000!

dimanche 1 mai 2016